Het ontstaan van SVU

Welkom op de website van Stichting Vertrouwde Uitleners (SVU).

Het ontstaan van SVU


In juli 1998 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van kracht geworden.

Het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de vergunning voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is komen te vervallen.

Hierdoor is ook de wettelijk geregelde vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid voor de sociale verzekeringspremies en

belastingen komen te vervallen.


Door de wetgever is de geblokkeerde rekening (G-rekening) geïntroduceerd om zo de inlener te vrijwaren.

Om een alternatief voor de G-rekening te ontwikkelen en zo de inlener te vrijwaren, is de Stichting Vertrouwde Uitleners,

hierna te noemen SVU, opgericht.


Deze invalshoek heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een standaardisatie van de kwaliteitseisen voor de administratieve,

financiële en personele organisatie van uitleners. De nieuwe standaard is neergelegd in de norm: NEN 4400-1.


SVU biedt aan MKB ondernemingen, die zich bezighouden met het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten,

de mogelijkheid zich voor deze norm te certificeren.


SVU heeft lopende deze ontwikkeling gekozen voor een eigen screeningswijze voor certificering in gevolge de NEN 4400 uitleners.

SVU doet dit via de checklist SVU NEN 4400. De inspectie wordt uitgevoerd door de eigen externe instellingsaccountant RA of AA.

Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.