Voorwaarden

Voorwaarden


De regels verbonden aan het deelnemersschap aan SVU zijn verzameld in de SVU voorwaarden.

 

Om aan de vrijwaring van de risico's, verbonden aan het in en uitlenen van arbeidskrachten vorm te geven en deze risico's tenslotte te minimaliseren, is SVU uitgegaan van de bij wet bij de inleners gelegde uiteindelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot het aan de belastingdienst afdragen van de belastinggelden en de premie's sociale zekerheid.


Dit geldt bijvoorbeeld als de uitlener nalatig blijft in de nakoming van deze in principe wettelijk bij hem neergelegde afdrachtverplichting.

 

Ook andere regels van meer huishoudelijke aard zijn in de SVU voorwaarden vastgelegd.

Het PDF bestand van onze voorwaarden kunt u vinden onder het kopje: Downloads.Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.