Actueel


Actueel


SVU IS ANDERS.

SVU certificeert als enige tegen de NEN 4400 maatstaf.


In 2006 kwam de NEN 4400 maatstaf tot stand.

Er werden toen geen toevoegingen, zoals CAO-elementen aan deze maatstaf toegevoegd. EN ZO MOET DAT OOK BLIJVEN.


Op basis hiervan heeft SVU ook kunnen besluiten dat de inspecties tegen deze norm kunnen worden uitgevoerd door de eigen externe RA

of AA.


De maatstaf bestaat uit de werkgeversverplichtingen volgens de wet. Werkgeversverplichtingen die de accountants ook controleren tijdens de jaarlijkse bedrijfscontroles.


De accountants mogen van deze kennis gebruik maken t.b.v. de inspecties tegen de NEN 4400 norm. Dat is pure winst.

Pure winst vooral voor de MKB-uitzend- en uitleenbedrijven. Deze systematiek heet; "SINGLE AUDIT".


Dat uw eigen externe accountant deze inspecties mogen doen heeft nog veel meer grote voordelen; zoals:

  1. De accountant doet de inspecties zelfstandig. De directeur controleert slechts het rapport dat door de accountant wordt opgesteld.
  2. Er komen geen vreemden bij u over de vloer.
  3. De kosten zijn, het aantal uren dat de accountant nodig heeft om het rapport op te maken (5 a 6 uur) x het uurtarief van hem of haar (voor de eerste certificering, jaarlijkse controles nemen daarna 2 tot 3 uur in beslag).
  4. SVU neemt daarna de certificering van hem/haar over.
  5. De inspecties per jaar: 1 x.


Indien u op zoek bent naar een accountant die voor u de controle kan uitvoeren:

SVU heeft uitstekende ervaringen met het accountantskantoor van mevrouw A. Fransen uit Oss.

Zij heeft net zoals SVU uitsluitend MKB bedrijven tot klant. Klik op het logo voor meer informatie op haar eigen website.

Na het eerste contact komt zij zelf naar u toe om persoonlijk kennis te maken.
Ontwikkelingen
Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.