Nieuws


Ontwikkelingen 2015


HOE HANGEN DE VLAGGEN ERBIJ?

Enige effecten als gevolg van het vertrek van FNV en CNV uit het SNA-bestuur:


INLENERS: Minder last van handenbinderij. Zij zijn nu vrij om zelf te bepalen met welke uitleners zal worden gewerkt. 


Zij hoeven niet meer te vrezen voor represailles bij de CAO-onderhandelingen als niet meer direct of indirect met het

SNA-Keurmerk wordt rekening gehouden.


Het SNA-Keurmerk is minder waterdicht dan gedacht en gewenst.

NIET VOOR NIETS ZIJN DE VAKBONDEN UIT HET SNA-BESTUUR GESTAPT.


NORMCOMMISSIE “VERPLICHTINGEN UIT ARBEID”.

Nu de vakbonden zich hebben afgekeerd van de SNA en het SNA-Keurmerk, zullen zij zich ook minder gaan bemoeien

met de activiteiten in deze normcommissie.


Deze normcommissie zal zich nu uitsluitend kunnen richten op haar kerntaak namelijk de bescherming van de intentie die

deze beide normen hebben meegekregen vanaf de 1e verwoording van de inhoud bij het ontstaan in 2006.


Onuitwisbaar zijn de certificering- en controleinspanningen ervoor bedoeld de werkgevers in de uitzend- en de uitleenmarkt

op hun wettelijke verplichtingen blijvend te controleren.  N.B.: Deze inspanningen zijn zuiver intern gericht.


SNA.

Het SNA-Keurmerk heeft duidelijk aan hardheid ingeboet.

(Zelfs de verplichting voor alle ABU- en NBBUleden zich door de SNA te laten certificeren tegen de NEN 4400 norm,

heeft geen fundament meer. Het werd immers in standgehouden door de aanwezigheid van de bonden in het

bestuur van de SNA!).


Het SNA-bestuur verloor door het vertrek van de vakbonden in haar beleidskracht het vakbonds-DNA. Vakbonden hebben

niet voor niets aangegeven dat zij het SNA-beleid niet meer steunen!


ABU.

De ABU MKB-leden zullen zich niet meer automatisch verplicht voelen om zich door de SNA tegen de NEN 4400 norm

te laten certificeren en controleren.


ABU MKB-leden zullen gaarne uit de zware extra, administratievelastendruk en hoge kosten willen geraken die hen

thans verplicht wordt opgelegd.


Het zijn vooral de vakbonden en de inspectie-instellingen die al die zaken onnodig de hoogte in schroeven,

alles uit eigen winstbejag.


ABU-CAO.

Indirect zal de ABU een spoedige Algemeen Verbindend Verklaring van haar CAO wel steunen.

Zij zullen daarbij zeker kunnen rekenen op de welwillende steun van de vakbonden.


DE  VAKBONDEN.

De vakbonden zullen de greep op de uitzendsector niet willen verliezen. Spoedige AVV zou een middel kunnen zijn.


NBBU.

NBBU-leden zullen verguld zijn met het vertrek van de vakbonden uit het SNA-bestuur.

Zij worden immers “ongewild verplicht gesteld” zich via de SNA te laten certificeren en controleren tegen de NEN 4400 norm,

met alle daaraan gekoppelde extra onaangename bijzonderheden waaraan moet worden voldaan.


Die verplichting heeft hen zwaar belast. Voor MKB-ers is dat een hard gelach. Voor velen zal het wegvallen van die last

een welkome verbetering betekenen. Echter: Men moet er wel wat voor doen. Het gebeurt niet vanzelf.


Ook de positie van de inleners blijft een belangrijke factor. Inleners zullen echter door de vakbonden niet meer verplicht

worden slechts met uitleners te werken die door de SNA werden en worden gecertificeerd.

De vakbonden hebben immers geen banden meer met de SNA!!


DE NBBU-CAO:

Bij een AVV van de ABU-CAO zal gedoging van de NBBU-leden de eigen CAO te kunnen blijven gebruiken niet meer

vanzelfsprekend zijn. Het feit dat de NBBU-CAO tot 04-11-2017 is afgesproken, zal daar waarschijnlijk niets aan veranderen.


INSPECTIE-INSTELLINGEN.

Niet zeker is of de inspectie-instellingen, bij hun controlewerkzaamheden de CAO-elementen naast de

NEN 4400 normen blijven betrekken. Echt noodzakelijk is dat nu natuurlijk niet meer.

Het was immers een speeltje van de vakbonden!


SVU.

SVU is blij met deze ontwikkelingen. Bij SVU verandert er niets. U heeft er zelf geen omkijken (meer) naar of alles wel

volgens de regels gebeurt: Uw eigen instellingsaccountant doet de hele inspectie zelfstandig.


De accountant is in circa 2 á 3 uur klaar met zijn inspectie-arbeid.

De inspectiekosten zijn 2 á 3 X het uurtarief van de accountant

(RA ±  €250,- per uur.)

(AA ±  €200,- per uur.)


Op CAO-elementen wordt niet geïnspecteerd!


De overstap naar SVU moet U zelf doen.

Let op: Bespreek met Uw klanten of zij met uw overstap naar de SVU akkoord gaan.


SVU certificeert naar de standaard NEN 4400 norm. 

Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.