Deelname

Deelname


Voor uitzendondernemingen die net gestart zijn is het van belang aan te geven dat U voornemens bent een goed en betrouwbaar uitzendbureau te zijn.

 

Ook al heeft U misschien nog geen uitzendkrachten dan is het toch van belang te kunnen aangeven dat U zich strikt wenst te houden aan de regels en wetten die betrekking hebben op het ter beschikkingstellen van tijdelijk personeel.


Zo gauw U uitzendkrachten heeft kunt U deelnemen aan SVU.

U kunt dan zelf een keuze maken uit het keuzepakket en aangeven welke kwaliteit U wenst te verbinden aan de dienstverlening van Uw uitzendonderneming.


Om in dit vroege stadium te kunnen toetreden tot SVU dient U

SVU in het bezit te stellen van de volgende documenten:


  1. Ingevulde en getekende aanmeldingsverklaring.
  2. Uittreksel Kamer van Koophandel. (Niet ouder dan 3 maanden)
  3. Kopie paspoort of van een daaraan gelijkgesteld identiteitsbewijs.
  4. Inschrijving bij de Belastingdienst:

BSN/fiscaalnummer.

G-rekeningnr.

  1. Statuten van Uw onderneming.
  2. Ondernemingsplan.


Aanmelden via een auditor? (Voor hen die begeleiding wensen bij de uitvoering van de toelatingsscreening. Alleen op verzoek.) Graag per post, e-mail of fax een kort verzoek richten aan SVU.Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.