SVU NEN 4400


SVU NEN 4400

 

Aan de tot standkoming werd gewerkt door SVU en SNA tezamen met een tien_ á vijftiental andere organisaties.

SVU heeft lopende deze ontwikkeling gekozen voor een eigen screeningswijze voor certificering in gevolge de NEN 4400.

SVU doet dit via de checklist SVU NEN 4400.


Bij SVU is de externe accountant actief bij het uitvoeren van de screening.

SVU heeft hiervoor gekozen om te voldoen aan de omvang en de financiële draagkracht van MKB ondernemingen.

Door dit door de externe accountant te laten uitvoeren wordt optimale bescherming van de eigen bedrijfsidentiteit bereikt.


Door handig gebruik te maken van de reeds aanwezige kennis die door de accountant werd opgedaan (jaarverslag) en de omvang van de te verrichten werkzaamheden bij de te verrichten screeningen aan te passen aan de MKB-normen, wordt maximale kostenmatiging bereikt.


Door de wijze waarop SVU de uitvoering van haar screeningen heeft georganiseerd wordt voorkomen dat belangrijke functionarissen in de onderneming onnodig worden betrokken bij het screeningswerk. Deze arbeid dient te worden uitgevoerd door professionals.

Uitzenders moeten uitzenden; accountants doen de screening en het controlewerk.


SVU ziet er op toe dat de aan MKB ondernemingen aangepaste dienstverlening nooit mag leiden tot kwaliteitverlies.

Dit wordt bereikt door o.a. de inspectie-instelling (I.I.), die voor SVU de certificering naar de NEN 4400 norm voorbereiden,

vallen onder een officeel klacht en tuchtrecht.


Restultaten voor SVU NEN 4400 zijn: Goedkoper, kwalitatief beter en waarbij de onafhankelijkheid is geregeld via een tuchtrecht.

U kunt de SVU NEN 4400 Checklist bestellen bij ons secretariaat voor €48,40 (Incl. BTW).


Hulpdienst / Verificatieadres

ECID “Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten”

Koningin Máximakazerne

Sloterweg 400

1171 VK  Badhoevedorp


Afdeling ID Desk

Telefoonnummer 020- 603 97 67

E-mail kmar.iddesk.schiphol@mindef.nl

Geopend van 07:00 tot 22:00 uur


N.B.: Mail moet voorzien zijn van een scan van het identiteitsbewijs.


Copyright. 1998 - 2017 Stichting Vertrouwde Uitleners. All rights reserved.